Header - MR

Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad vergadert zo’n 6 x per schooljaar over het beleid binnen de RSG. Tijdens de vergaderingen komen o.a.: de begroting, de jaarrekening, het schoolplan, de ouderbijdrage en de bevorderingsnormen aan de orde. Raadsleden uit drie geledingen hebben zitting: leerlingen, ouders en personeel. De leerling- en oudergeleding zijn ieder vertegenwoordigd met 3 raadsleden, het personeel met 6 raadsleden. Totaal bestaat de raad uit 12 leden. Gezamenlijk hebben zij het recht om hun stem uit te brengen. Afhankelijk van het onderwerp gaat het hierbij om adviesrecht, informatierecht en instemmingsrecht.

 

Klik hier voor het volledige MR reglement. 

 

De Medezeggenschapraad van de RSG kenmerkt zich door initiatief

Kort gezegd houdt dat in dat er, buiten de reguliere vergaderonderwerpen, ruimte wordt geboden aan nieuwe gedachten en voorstellen. Wij hechten groot belang aan de inbreng van alle betrokkenen: leerlingen, ouders, docenten, ondersteunend personeel en het College van Bestuur. Mede daardoor hebben onze vergaderingen een levendig en open karakter waarbij een pittige discussie niet uit de weg wordt gegaan. Zolang dit op respectvolle wijze bijdraagt tot verbeteringen zullen wij deze visie blijven uitdragen.

 

Wat kan de Medezeggenschapsraad voor u betekenen?

Zoals genoemd is de Medezeggenschapraad van invloed op beleidszaken. De raad kan niet ingaan op individuele klachten of persoonlijke kwesties. Daarvoor heeft de RSG andere kanalen. Maar wanneer u vindt dat uw voorstel bijdraagt  aan een verbetering binnen het onderwijs of de school dan zetten wij het graag op de agenda. Om te weten of uw onderwerp geschikt is voor de Medezeggenschapraad kunt u het beste contact opnemen met de voorzitter. Hij kan u adviseren over de behandeling van uw onderwerp en de verdere mogelijkheden.

 

Kandidaat stellen voor een functie binnen de Medezeggenschapsraad?

U bent RSG leerling of ouder van een RSG leerling en het Voortgezet Onderwijs heeft uw bijzondere interesse. Dan kan het zijn dat u de functie van raadslid ambieert. Op dit moment kent de Medezeggenschapsraad een volledige bezetting maar dit betekent niet dat er geen vacature kan vrijkomen. Als u serieuze interesse heeft zetten wij u graag op de wachtlijst. Bij de eerstvolgende wisseling bent u dan verzekerd van deelname aan

de verkiezing. Wij verheugen ons op uw kandidaatstelling. Voor verdere informatie kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter of de secretaris.

  

Meer informatie nodig?

Wij doen ons best u zo volledig mogelijk te informeren maar het kan zijn dat u meer specifieke vragen heeft.

De onderstaande contactpersonen zijn graag bereid u verder te helpen.

 

Peter Koopmann (voorzitter)

medezeggenschapsraad@rsg-enkhuizen.nl

 

Jaarverslagen MR (PDF)

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2015-2016

Jaarverslag MR 2016-2017

Jaarverslag MR 2017-2018

Jaarverslag MR 2018-2019

 

Notulen

De notulen van de medezeggenschapsraad vergadering zijn voor de achterban op te vragen via het directiesecretariaat

(secretariaat@rsg-enkhuizen.nl).

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel