Header - MR

De MR bestaat uit vertegenwoordigers uit drie geledingen: leerlingen, ouders en personeel.

Totaal bestaat de raad uit 12 leden en gezamenlijk hebben zij het recht om hun stem uit te brengen. Afhankelijk van het onderwerp gaat het hierbij om adviesrecht, informatierecht en instemmingsrecht en hiermee heeft de MR invloed op beleidszaken. Daarnaast wordt er ruimte wordt geboden aan nieuwe gedachten en voorstellen