zonsopkomst
Het wezenlijke in het onderwijs
is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken.- Ernest Renan (1823-1892)
Puzzelstukjes
De RSG Enkhuizen:
één team, één visie: de toekomst van uw kind!
Bricklayer
Laying a solid
educational foundation for our pupils!

De Regionale Scholengemeenschap Enk­huizen kwam op 1 augustus 1991 tot stand door fusie van de Rijksscholen­ge­meen­schap en de Groen van Prinsterer Mavo, beide gevestigd in Enkhui­zen. De twee onderwijsinstellingen brachten op die datum hun ge­schie­denis bijeen om samen aan een toe­komst te bou­wen.