zonsopkomst
Het wezenlijke in het onderwijs
is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken.- Ernest Renan (1823-1892)
Puzzelstukjes
De RSG Enkhuizen:
één team, één visie: de toekomst van uw kind!
Bricklayer
Laying a solid
educational foundation for our pupils!

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting RSG Enkhuizen.

De voorzitter van het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor de (dagelijkse) sturing van de school.

De afdelingsconrectoren vormen tezamen de afdelingsdirectie.

Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsondersteunende activiteiten van hun afdeling.