t-vmbo
Tweetalig VMBO
- kom jij ook?
t-vmbo
Tweetalig VMBO
- kom jij ook?
Yesterday, tomorrow
Het gaat er niet om of je
de beste bent. Het gaat er om of je beter bent dan gisteren. [onbekend]
Vlieg hoog
Vlieg hoog met je VMBO diploma!
The sky is the limit!

Werkweek

 

WERKWEEK  T3 2018

Van 5 juni tot en met 8 juni gaat T3 naar de Belgische Ardennen.

In onderstaande presentatie kunt u alle benodigde informatie vinden.

Klik hier voor Vmbo T3 kamp informatie (Powerpoint)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

TERSCHELLING

De T2-leerlingen gaan in het begin van het schooljaar, in september, op werkweek naar Terschelling.
Tijdens de werkweek staat het met elkaar kennismaken centraal. Door middel van sport en spel, creatieve opdrachten en heel veel gezelligheid leren de leerlingen elkaar, de klas, de mentor en de docenten kennen.
Op dinsdagochtend vetrekken we met de bus en boot naar Terschelling, eenmaal daar kan de klassenstrijd losbarsten. Tijdens de werkweek zullen de leerlingen op de fiets het eiland verkennen, gaan vliegeren en voetballen op het strand, verschillende spelvormen doen en een nachtelijke wandeling door het bos gaan maken. Uiteraard is er in dit drukke programma ook voldoende vrije tijd.
Tijdens de werkweek verblijven de leerlingen in West-Terschelling in de Stay Okay. De leerlingen slapen in kleine groepjes in verzorgde kamers. Het ontbijt, de lunch (die de leerlingen zelf maken) en het diner is zeer goed verzorgd, zodat iedereen op vrijdagmiddag moe, maar voldaan, weer veilig en gezond in Enkhuizen terug komt.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

VOORWAARDEN  SCHOOLREIZEN

Schoolreizen worden beschouwd als schoolactiviteit en vinden plaats onder schooltijd. De regels die op school gelden, gelden ook tijdens de reis. Onderstaande extra reisregels zijn van toepassing op werkweken, excursies en meerdaagse reizen en opgesteld om de reis voor iedereen prettig en veilig te laten verlopen. Door deelnemen aan een schoolreis, accepteert elke leerling automatisch deze regels.

 • Leerlingen dienen hun ID/paspoort en (internationale) zorgpas bij zich te dragen. Een kopie wordt voorafgaand aan de reis bij de mentor ingeleverd; 
 • Het in bezit hebben en gebruik van alcoholische, drugs en/of energydranken is verboden; 
 • Het in bezit hebben van wapens is verboden; 
 • Leerlingen mogen niet roken. 
 • Er mag op geen enkele wijze schade aan de eigendommen van anderen, de accommodatie of de bus worden toegebracht; 
 • Aanwijzingen van de leiding en andere functionarissen (buschauffeur, hostelpersoneel, gastgezinnen etc.) dienen strikt opgevolgd te worden; 
 • De regels omtrent rust en nachtrust in de accommodatie waar overnacht wordt, worden nageleefd; 
 • Leerlingen vragen toestemming aan de leiding indien zij het terrein van de accommodatie waar overnacht wordt, willen verlaten. Waar er geen toestemming verleend wordt, moet de leerling het besluit accepteren.
 • Leerlingen gaan nooit alleen op pad, maar altijd in groepjes van minimaal 3 personen; 
 • Er mag geen muziekinstallatie meegenomen worden (behalve een MP3-speler met koptelefoon); 
 • De leiding heeft het recht de persoonlijke bezittingen en de kamers aan een inspectie te onderwerpen; 
 • Tijdens alle activiteiten tijdens tto-reizen dient Engels de voertaal te zijn;
 • Leerlingen helpen elkaar en melden problemen direct bij de leiding. 

Indien de leiding van mening is dat een leerling zich niet aan de afspraken heeft gehouden, of regels heeft overtreden, kan het besluit genomen worden de leerling, in overleg met de schoolleiding, op eigen kosten naar huis te sturen. De wijze van repatriëring wordt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) bepaald. Tevens behoudt de schoolleiding het recht om leerlingen de deelname aan volgende reizen te ontzeggen.

Extra opmerkingen

Leerlingen moeten zich realiseren dat de politie in het buitenland vaak strenger is dan in Nederland. Dat geldt op heel veel terreinen, b.v. ten aanzien van drank- en softdrugsgebruik, maar ook ten aanzien van winkeldiefstal. Willen leerlingen ook nog van de reisdag(en) genieten dan is een goede nachtrust van heel groot belang; bedenk wel dat sommige leerlingen i.v.m. hun gezondheid ’s nachts absoluut rust moeten hebben. Daarom gaan alle leerlingen op de door de leiding aangekondigde tijd naar zijn/haar kamer, blijven daar en gaan slapen.

 

Betaling werkweken

De werkweken worden ruim voor aanvang van de werkweek gefactureerd via WIS. De factuur voor de werkweek dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkweek te zijn voldaan. Als een leerling niet mee gaat op reis, dient dit zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt bij de mentor van uw kind. Indien de afmelding tijdig is en de reden gegrond, zal de factuur voor de werkweek gecrediteerd worden. Voor leerlingen die niet mee gaan op werkweek, wordt een alternatief programma op school georganiseerd. Voor een overzicht van de kosten van de verschillende werkweken verwijzen wij naar de schoolgids, die te vinden is op de website van de RSG.

 

Betaling reizen (tweetalig onderwijs)

De reizen voor het tweetalig onderwijs zitten in de ouderbijdrage inbegrepen. De ouderbijdrage is een persoonlijk budget van elk leerling en waar geld overblijft aan het eind van tto 3, wordt het saldo uitgekeerd. Waar een kind niet mee op reis gaat en dit niet in de eerste drie maanden van het schooljaar bekend is, wordt er geen restitutie van de reissom uitgekeerd. Melding hiervan dient zowel aan de mentor van uw kind als de coördinator tweetalig onderwijs gemaakt worden. Alle schoolreizen zijn geboekt in het jaar voorafgaand aan de schoolreis.

 

Verzekeringen

We verzoeken alle leerlingen voorafgaande aan de reis door te geven bij welke maatschappij zij tegen ziektekosten verzekerd zijn en wat het polisnummer is. Via de school zijn de leerlingen tijdens deze dagen verzekerd tegen medische kosten in verband met ongevallen en ziekte die niet elders verzekerd zijn. Het wordt dringend afgeraden waardevolle spullen mee te nemen; er is geen vergoeding bij verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. De school heeft voor de reis geen annuleringsverzekering afgesloten. Voor leerlingen die onverwacht niet meekunnen, vindt geen restitutie van de reissom plaats, de kosten voor de reis zijn al gemaakt. Ouders kunnen zelf een annuleringsverzekering afsluiten indien zij dat wensen. Deze voorwaarden gelden voor zowel binnenlandse als buitenlandse reizen.