t-vmbo
Tweetalig VMBO
- kom jij ook?
t-vmbo
Tweetalig VMBO
- kom jij ook?
Yesterday, tomorrow
Het gaat er niet om of je
de beste bent. Het gaat er om of je beter bent dan gisteren. [onbekend]
Vlieg hoog
Vlieg hoog met je VMBO diploma!
The sky is the limit!

Stage

In het vmbo lopen alle leerlingen in leerjaar 3 een week stage. Deze stage noemen we de snuffelstage. De snuffelstage is al jaren lang een onderdeel van het vmbo-tl programma en zorgt voor de verbinding tussen het leren binnen de school en het leren in het bedrijfsleven. De snuffelstage wordt met de leerlingen voorbereid binnen de mentorlessen en de lessen maatschappijleer. Tijdens de stageweek houden de leerlingen een logboek bij en moeten ze een aantal opdrachten uitvoeren. De stage wordt uiteindelijk afgerond met een tentoonstelling waarbij de leerlingen aan de hand van een poster hun ervaringen presenteren aan de mentoren en ouders. 

Doelstellingen van de snuffelstage zijn dat de leerlingen kennismaken met het begrip arbeid en met de samenhangende onderdelen van arbeid, zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid. Daarnaast komen de leerlingen door de stage in aanraking met de verschillende beroepssectoren en de beroepenwereld. Het doorlopen van de snuffelstage kan de leerlingen helpen bij de keuze van het examenpakket in vmbo-t4 en de vervolgopleiding na de vmbo-tl opleiding. Binnen de stage leert de leerlingen door middel van het werken binnen een bedrijf of instelling veel ten aanzien van zijn sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. 

De snuffelstage is geen beroepsstage. De snuffelstage heeft een oriënterend karakter, omdat de vmbo-tl leerlingen pas na hun diplomering aan een beroepsopleiding beginnen.