t-vmbo
Tweetalig VMBO
- kom jij ook?
t-vmbo
Tweetalig VMBO
- kom jij ook?
Yesterday, tomorrow
Het gaat er niet om of je
de beste bent. Het gaat er om of je beter bent dan gisteren. [onbekend]
Vlieg hoog
Vlieg hoog met je VMBO diploma!
The sky is the limit!

PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting Theoretische leerweg, afgekort het PTA, wordt uitgereikt aan alle leerlingen die het vmbo volgen.
In dit officiële document staan de vereiste gegevens die een leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) behoren te weten over het onderwijs en het examen van het vmbo 3 en -4.
De behaalde resultaten in vmbo-3 (deels) en VMBO-4 tellen mee voor het eindexamen.
Kennis van vakken, een grote algemene ontwikkeling en het beheersen van (studie)vaardigheden staan centraal in het onderwijs.
Van de leerling wordt verwacht dat hij actief en zelfstandig leert. Naast het maken van tentamens en werkstukken dient de leerling een aantal dossiers bij te houden en in te leveren.

 

PTA’s 2020-2021:

Via onderstaande link kunnen de PTA's worden ingezien.

Link PTA 2020-2021

 

Het examenreglement is te vinden in het "Handboek RSG" bij punt "3.3.1. Examenregelingen".
Klik hier om naar het "Handboek RSG" te gaan