t-vmbo
Tweetalig VMBO
- kom jij ook?
Vis in het water
Bij ons op de VMBO afdeling,
voel je je als een vis in het water!
t-vmbo
Tweetalig VMBO
- kom jij ook?
Header - VMBO
Yesterday, tomorrow
Het gaat er niet om of je
de beste bent. Het gaat er om of je beter bent dan gisteren. [onbekend]
Vlieg hoog
Vlieg hoog met je VMBO diploma!
The sky is the limit!

GPL-klas

Bevorderingsnormen GPL-klas 2017-2018
versie 31-8-2017

 

De bedoeling van GPL is dat leerlingen op hun eigen niveau in hun eigen tempo aan de slag gaan en blijven. Dit leidt ertoe dat zittenblijven geen optie zou moeten zijn. Toch is voortgang naar een volgend GPL-leerjaar geen vanzelfsprekendheid.

 

Bevordering naar GPL 3

 • Niet bevorderd naar leerjaar 3 is een leerling die voor twee of meer vakken een onoverkomelijke achterstand heeft opgelopen.
 • Dit is het geval als twee of meer tredevakken*, twee of meer themavakken** of tenminste een trede- en tenminste een themavak niet zijn afgerond.

* De tredevakken zijn Nederlands, Engels, wiskunde, Frans en Duits.

**De themavakken zijn natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en      economie.

 • De vakken tekenen, handvaardigheid, techniek, muziek en lichamelijk opvoeding worden niet aangeboden als trede- of themavak, maar tellen wel degelijk mee bij het bepalen van een bevordering. Deze vakken moeten voldoende zijn afgerond.
 • De stroom (science & ICT, sport, kunst & cultuur of young life) waaraan de leerling deelneemt moet voldoende zijn afgerond.
 • Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande bevorderingsnormen, komt automatisch in de bespreekzone.
 • Aan een leerling die in de bespreekzone zit, kan op basis van de achterstanden en leerattitude (werkverzorging, kunnen plannen, in staat eigen leerroute te bepalen) aan het eind van leerjaar 2 het advies worden gegeven af te stromen naar vmbo-kb. In deze advisering spelen de resultaten voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde een belangrijke rol.
 • Indien een leerling in leerjaar 2, ondanks een vmbo-kb advies er voor kiest in vmbo-tl te blijven, dan wordt een plan van aanpak gemaakt om de achterstanden weg te werken.
 • Er bestaat geen recht op doubleren in GPL2.

Overstappen naar havo 2

Om in aanmerking te komen voor een advies met betrekking tot overstappen naar H2 rond Kerst, dient een leerling in ieder geval de drie kernvakken (Ne, En, Wi) op havo-niveau te doorlopen. Daarnaast geldt dat werkhouding, zelfstandigheid en werkaanpak van de leerling meegewogen wordt. De GPL- coaches hebben een belangrijke adviserende rol. Uiteindelijk geeft de vergadering van het voltallige GPL- docententeam, door meerderheid van stemmen, een advies over wel of niet opstromen. Op basis van het advies neemt de schoolleider van het vmbo in overleg met de schoolleider van het havo het definitieve besluit.

  

Bevordering naar GPL 4 

 • Niet bevorderd naar leerjaar 4 is een leerling die voor een of meerdere examenvakken een onoverkomelijke achterstand heeft opgelopen.
 • Dit is het geval als twee of meer tredevakken* , twee of meer themavakken** of tenminste een trede- en tenminste een themavak niet zijn afgerond.

* De tredevakken zijn Nederlands, Engels, wiskunde, Frans en Duits.

**De themavakken zijn natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en economie.

 • Het vak lichamelijke opvoeding wordt niet aangeboden als trede- of themavak, maar telt wel degelijk mee bij het bepalen van een bevordering. Dit vak moet voldoende zijn afgerond.
 • Het vak Kunst2 wordt niet aangeboden als trede- of themavak, maar is een keuze-examenvak. Indien een leerling dit vak opneemt in zijn vakkenpakket zal de docent een beoordeling geven die maatgevend is voor de kans van slagen tijdens het examen in het vierde leerjaar. Indien een leerling een onvoldoende scoort voor Kunst2, maar niettemin bevorderd is naar het vierde leerjaar, kan het advies volgen het vak Kunst2 niet te kiezen.
 • Er bestaat geen recht op doubleren in GPL3.
 • Aan een leerling die in de bespreekzone zit, kan op basis van de achterstanden en leerattitude (werkverzorging, kunnen plannen, in staat eigen leerroute te bepalen) aan het eind van leerjaar 3 het advies worden gegeven af te stromen naar vmbo-kb.
 • Indien een leerling in leerjaar 2, ondanks een vmbo-kb advies er voor gekozen heeft in vmbo-tl te blijven, dan wordt een plan van aanpak gemaakt om de achterstanden weg te werken. Slaagt de leerling daar niet in, dan kan aan het eind van leerjaar 3 besloten worden de leerling over te laten stappen naar vmbo-kb-niveau.

 

Sector- en vakkenkeuze

Keuzes voor GPL 3

 • Net als de reguliere tl-leerlingen maken de GPL-leerlingen aan het eind van leerjaar 2 een beperkte vakkenkeuze.
 • In GPL 3 zijn acht vakken verplicht. Daarnaast kiest de leerling in ieder geval Duits en/of Frans en vervolgens afhankelijk van de gekozen sector één of drie van de volgende vakken: scheikunde, Kunst2, aardrijkskunde en geschiedenis.
 • Om trede- en themavakken te kunnen kiezen geldt in het algemeen dat de treden en thema's afgerond zijn op tl-niveau. Indien dit niet het geval is geeft de vergadering van het voltallige GPL-docententeam een keuzeadvies.
 • Het vak Kunst2 wordt niet aangeboden als trede- of themavak, maar is een keuze-examenvak. Indien een leerling dit vak opneemt in zijn vakkenpakket zal de docent een beoordeling geven die maatgevend is voor de kans van slagen tijdens het examen in het vierde leerjaar. Indien een leerling een onvoldoende scoort voor tekenen, maar niettemin bevorderd is naar het derde leerjaar, kan het advies volgen het vak Kunst2 niet te kiezen.

 

Keuzes voor GPL 4

 • In leerjaar 3 moet het vakkenpakket voor het examenjaar gekozen worden. Naast de verplichte vakken Nederlands en Engels bevat het examenpakket nog vier keuzevakken. Een of meer daarvan zijn gekoppeld aan de sectorkeuze.
 • Om trede- en themavakken te kunnen kiezen geldt in het algemeen dat de treden en thema's afgrond zijn op tl-niveau. Indien dit niet het geval is geeft de vergadering van het voltallige GPL-docententeam een keuzeadvies.
 • Het vak Kunst2 wordt niet aangeboden als trede- of themavak, maar is een keuze-examenvak. Indien een leerling dit vak opneemt in zijn vakkenpakket zal de docent een beoordeling geven die maatgevend is voor de kans van slagen tijdens het examen in het vierde leerjaar. Indien een leerling een onvoldoende scoort voor Kunst2, maar niettemin bevorderd is naar het vierde leerjaar, kan het advies volgen het vak Kunst2 niet te kiezen.