t-vmbo
Wij gaan starten met
Tweetalig VMBO - kom jij ook?
Vis in het water
Bij ons op de VMBO afdeling,
voel je je als een vis in het water!
t-vmbo
Wij gaan starten met
Tweetalig VMBO - kom jij ook?
Header - VMBO
Yesterday, tomorrow
Het gaat er niet om of je
de beste bent. Het gaat er om of je beter bent dan gisteren. [onbekend]
Vlieg hoog
Vlieg hoog met je VMBO diploma!
The sky is the limit!

Elke afdeling heeft een klankbordgroep die bestaat uit ouders / leerlingen) die worden uitgenodigd mee te praten, te denken en hun visie te delen wat betreft de ontwikkelingen op de betreffende afdeling. Een aantal keer per jaar komt de klankbordgroep bijeen. Het verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep VMBO van 7 november 2017 kunt u lezen op de volgende pagina.De volgende klankbordgroep bijeenkomst is op woensdag 23 mei 2018, van 19.30 – 21.00...

Vanuit de RSG wordt in samenwerking met externe organisaties regelmatig voorlichting gegeven en thema-avonden voor ouders georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn gericht op omgaan met (het gedrag) van pubers of andere zaken waarmee uw zoon of dochter in aanraking zou kunnen komen. 

 

Op de RSG zijn aparte leerdomeinen voor alle onderwijsafdelingen. De leerdomeinen zijn zo ingericht dat er verschillende studieactiviteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. De leerlingen kunnen de activiteit kiezen waaraan op dat moment de meeste behoefte bestaat. Leerlingen kunnen hun zo eigen leerstijl ontwikkelen en vormgeven.

Vorig schooljaar zijn we in leerjaar 2 vmbo gestart met gepersonaliseerd leren (GPL). Gepersonaliseerd leren wil zeggen dat iedere leerling in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau werkt aan de lesstof. Om de leerlingen hierbij te ondersteunen heeft klas T2a, de GPL-klas, in plaats van een mentor twee coaches. Deze coaches voeren wekelijks met iedere leerlingen een coachgesprek van 15 minuten. 

Elke leerling op de RSG heeft een mentor en een ingeroosterd mentoruur per week.

Daarnaast worden met elke leerling afspraken voor individuele gesprekken gemaakt.

De mentor is het aanspreekpunt voor vragen en draagt zorg voor informatie aan de leerlingen.

Een decaan is een docent van de RSG die zich naast zijn lestaak bezighoudt met het verstrekken van adviezen met betrekking tot de (toekomstige) studiemogelijkheden van de leerlingen.

Gedurende de diverse leerjaren krijgt een leerling te maken met 1 (van de 3) decanen van de RSG.

In de loop van het schooljaar wordt door elke afdeling een aantal voorlichtingsavonden georganiseerd.

De informatie heeft in de meeste gevallen betrekking op de gang van zaken tijdens het schooljaar, profielkeuze, sectorkeuze, vakkenpakketkeuze, vervolgopleidingen e.d.

Als u op “Lees Meer” klikt komt u bij een overzicht van deze avonden.

PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting
In dit officiële document staat alle belangrijke informatie en de vereiste gegevens mbt het onderwijs en het examen van het vmbo 3 en 4.

Tijdens de toetsdagen geldt een speciaal toetsrooster.
Hierin lees je terug wanneer en waar alle toetsen worden afgenomen.

In het vmbo lopen alle leerlingen in leerjaar 3 een week stage.
Deze stage noemen we de snuffelstage.

Tijdens speciale dagen worden activiteiten, excursies en/of workshops georganiseerd. Deze dagen worden elk jaar anders georganiseerd zodat daar geen vaste data voor kunnen worden gegeven. Van de leerlingen wordt wel verwacht dat zij aan deze activiteiten meedoen en aanwezig zijn

De zomerschool is bedoeld voor leerlingen uit alle afdelingen.

Op een zomerschool krijgen leerlingen in de zomervakantie intensieve en persoonlijke begeleiding voor 1 vak, zodat ze nog een kans maken alsnog over te gaan. De school bepaalt of een leerling in aanmerking komt hiervoor.