Relatie-prestatie
"Zonder relatie, geen prestatie"
- R. Rövekamp, conrector Havo
Steve Jobs
"The ones who are crazy enough
to think that they can change the world, are the ones who do." - Steve Jobs
Business School
Haal meer dan een Havo diploma
met Business School
Havo
Maak jouw wereld compleet
met het behalen van je Havo-diploma!

Rondje Cultuur H4 informatie!

Klik hier voor het rooster RC (PDF)

 

in de bijlage vinden jullie het definitieve programma van het Rondje Cultuur wat dit jaar op 1, 2 en 3 november plaats vindt.

Dit is de eerste editie die georganiseerd is door MADhouse. Voor ons een bijzondere uitdaging. Enerzijds vanwege de korte tijdspanne waarin alles vorm moet krijgen maar anderzijds ook zeker een uitdaging om nu daadwerkelijk invulling te geven aan het gedachtengoed waar onze vereniging voor staat.  

 

Bij ons lag daarom de focus op: 

  • een breed aanbod waar veel disciplines in vertegenwoordigd konden zijn. 
  • een onderwerp keuze waarin we benadrukken dat Kunst & Cultuur in het ideale model een onderdeel van de samenleving zijn en wij daarmee af proberen te rekenen met de associaties van ‘elitair’ en geldverslindend.  
  • het vooral gebruik maken van de expertise die onze stad rijk is. Dus niet alleen de locaties/podia maar ook de workshopleiders zo mogelijk vanuit Enkhuizen e.o.  betrekken.

Voor een mogelijke volgende editie zou een meerwaarde gezocht kunnen worden in een keuze model waarin de leerling zelf ook zijn voorkeur uit kan spreken. Wij hebben nu een schaarste gecreëerd door niet alle dagen hetzelfde aan te bieden en sommige workshops slechts 1 dag te programmeren. 

 

Dit alles in de hoop dat de betrokken leerling en wij als aanbieders een geweldige week gaan ervaren die aanleiding geeft tot verdere ontwikkeling en groei.

 

 vriendelijke groet

Namens vereniging MADhouse

Pieter Groot