Relatie-prestatie
"Zonder relatie, geen prestatie"
Steve Jobs
"The ones who are crazy enough
to think that they can change the world, are the ones who do." - Steve Jobs
Business School
Haal meer dan een Havo diploma
met Business School
Havo
Maak jouw wereld compleet
met het behalen van je Havo-diploma!

Cambridge General English

Het Cambridge General English programma op de Havo

 

De engelse taal neemt een steeds grotere plaats in binnen het Nederlandse bedrijfsleven, het onderwijs en onze maatschappij. Deze ontwikkeling wordt weerspiegeld in de toelatingseisen die instellingen voor middelbaar, hoger- en universitair onderwijs aan onze leerlingen stellen.

Daarnaast is het voor Havo leerlingen in toenemende mate mogelijk na het middelbaar onderwijs via ( een propedeuse van) een HBO instelling te kiezen voor een universitaire opleiding. Het aantoonbaar kunnen bewijzen van je vaardigheden is hierbij zeer belangrijk.

 

De Cambridge General English opleiding ( hieronder verwijzen we naar dit programma als CGE) geniet, mede hierdoor, een grote populariteit. In de afgelopen jaren heeft een groeiend aantal Havo leerlingen zich bij ons aangemeld en met succes het Cambridge General English examen afgerond. Veel leerlingen hebben deelgenomen aan een van de vijf examens ( First, Advanced, Proficiency, Business Vantage en Business Higher) van het Regional Cambridge Exams Centre in Alkmaar.

 

Cambridge General English programma

Het Cambridge General English programma wordt op de Havo aangeboden in twee aparte modules in Havo 4 en Havo 5. In Havo 4 wordt toegewerkt naar het Cambridge First examen en in Havo 5 wordt toegewerkt naar het Cambridge Advanced examen. Ieder jaar wordt in principe afgesloten met een Cambridge examen.

 

Het examen

De Cambridge First en Advanced examens bestaan uit 4 onderdelen: schrijven & spreken, luisteren en een gecombineerd lees- en grammatica/ idioom examen. Tijdens het CGE programma krijg je 3 uur les per week in alle onderdelen. Daarnaast wordt in de les veel aandacht besteed aan de literatuur, de cultuur en de actualiteit van de Engelstalige wereld.

 

De toelatingseisen

De CGE opleiding is toegankelijk voor alle leerlingen. Hier zijn echter wel eisen aan verbonden:

 

Havo 4 Cambridge First programma:

 • VMBO-T4 Cambridge programma: een met goed gevolg afgelegd Cambridge First examen
 • Vmbo-T4 programma: een met goed gevolg afgelegd Anglia Intermediate examen ( deelname April) en een gemiddelde van een 80 of hoger voor het vak Engels

 

 • HAVO 3 mainstream leerlingen: een met goed gevolg afgelegd Anglia Intermediate examen ( deelname April) en een gemiddelde van een 75 of hoger voor het vak Engels
 • Havo 3 TTO leerlingen: een gemiddelde van een 70 voor het vak Engels

 

 • Atheneum 3 TTO leerlingen: een met goed gevolg afgelegde TTO toets en een gemiddelde van een 70 of hoger voor het vak Engels
 • Ex- Atheneum TTO leerlingen: een met goed gevolg afgelegd Anglia Intermediate examen ( deelname April) en een gemiddelde van een 75 of hoger voor het vak Engels

 

 • Atheneum 4 Cambridge GE programma: een gemiddelde van een 60 of hoger
 • Atheneum 4 mainstream programma: een gemiddelde van een 70 of hoger voor het vak engels

 

Havo 5 Cambridge Advanced Pogramma:

 • Havo 4 leerlingen: Cambridge First certificate
 • Havo 4 Cambridge Business English leerlingen: BEC Higher certificate
 • Instroom van vwo leerlingen wordt op individuele basis beoordeeld

  

Voor iedere leerling geldt dat er een motivatiebrief moet worden geschreven in het Engels! Daarnaast vindt er eventueel een toelatingsgesprek plaats.

 

Cambridge Business English

De Havo-TTO leerlingen volgen in Havo 4 een speciale Cambridge Business English module die aan het einde van Havo 4 wordt afgesloten met een Cambridge Business Vantage- of Higher examen. Deze opleiding is ook toegankelijk voor niet-TTO leerlingen. Bovenstaande toelatingseisen zijn ook hier van toepassing. De Cambridge Business opleiding wordt gegeven door mevr. A. Jones.

 

Er zijn kosten verbonden aan het volgen van zowel het CGE programma als het Cambridge Business programma.

Het overzicht van de kosten kun je vinden in de schoolgids van de RSG Enkhuizen.

 

De Cambridge General English Department

De Cambridge opleidingen worden gegeven door de volgende docenten: mevrouw drs. K. Koning ( Havo 5 Cambridge Advanced) en mevrouw L. Borst ( Havo 4 Cambridge First).

Voor algemene informatie over het Cambridge General English programma op de RSG Enkhuizen kunt u terecht bij de Cambridge Exams Coordinator mevr. Drs. F. Pieters.