Relatie-prestatie
"Zonder relatie, geen prestatie"
Steve Jobs
"The ones who are crazy enough
to think that they can change the world, are the ones who do." - Steve Jobs
Business School
Haal meer dan een Havo diploma
met Business School
Havo
Maak jouw wereld compleet
met het behalen van je Havo-diploma!

Lyceo Examentrainingen

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons op school en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

 

 

Ben je van plan een engelstalige internationale vervolgstudie te gaan doen en wil je je verbeteren in de engelse taal? Of communiceer je vaak met mensen in internationaal verband? Lees je alleen maar engelstalige boeken en kun je wel wat uitdaging gebruiken? Ga dan voor een internationaal erkend Cambridge English diploma in de Havo bovenbouw!

 

Elke afdeling heeft een klankbordgroep die bestaat uit ouders / leerlingen die worden uitgenodigd mee te praten, te denken en hun visie te delenwat betreft de ontwikkelingen op de betreffende afdeling. en aantal keer per jaar komt de klankbordgroep bijeen. 

De laatste maanden richting het centraal schriftelijk eindexamen zijn voor veel leerlingen bijzonder spannend. Speciaal voor die leerlingen biedt de firma LYCEO een op maat gemaakt ‘eindsprint-pakket’ aan, afgestemd op de behoeften en wensen van uw kind. Samen met een persoonlijke Lyceo-begeleider wordt gewerkt aan het einddoel: het behalen van het diploma.

PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting Theoretische leerweg: afgekort het PTA.
In dit officiële document staan de vereiste gegevens die een leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) behoren te weten over het onderwijs en het examen.

Op de RSG zijn aparte leerdomeinen voor alle onderwijsafdelingen. De leerdomeinen zijn zo ingericht dat er verschillende studieactiviteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. De leerlingen kunnen de activiteit kiezen waaraan op dat moment de meeste behoefte bestaat. Leerlingen kunnen hun zo eigen leerstategie ontwikkelen en vormgeven.

Elke leerling op de RSG heeft een mentor en een ingeroosterd mentoruur per week.

Daarnaast worden met elke leerling afspraken voor individuele gesprekken gemaakt.

De mentor is het aanspreekpunt voor vragen en draagt zorg voor informatie aan de leerlingen.

Een decaan is een docent van de RSG die zich naast zijn lestaak bezighoudt met het verstrekken van adviezen met betrekking tot de (toekomstige) studiemogelijkheden van de leerlingen.

Gedurende de diverse leerjaren krijgt een leerling te maken met 1 (van de 3) decanen van de RSG.

In de loop van het schooljaar wordt door elke afdeling een aantal voorlichtingsavonden georganiseerd.

De informatie heeft in de meeste gevallen betrekking op de gang van zaken tijdens het schooljaar, profielkeuze, sectorkeuze, vakkenpakketkeuze, vervolgopleidingen e.d.

 

Tijdens de toetsdagen geldt een speciaal toetsrooster.
Hierin lees je terug wanneer en waar alle toetsen worden afgenomen.

Op de RSG is de Persoonlijke Vorming een verplicht onderdeel van de schoolcarrière.

Alle leerlingen moeten een vorm van Persoonlijke Vorming doorlopen.Het is een vorm van leren door het doen van vrijwilligerswerk. Dit doe je voor de ander èn voor je eigen persoonlijke ontwikkeling

Tijdens speciale dagen worden activiteiten, excursies en/of workshops georganiseerd. Deze dagen worden elk jaar anders georganiseerd zodat daar geen vaste data voor kunnen worden gegeven. Van de leerlingen wordt wel verwacht dat zij aan deze activiteiten meedoen en aanwezig zijn

Regelmatig wordt er voor ouders/verzorgers met leerlingen in havo-3, havo-4 en havo-5 een informatieavond loopbaanoriëntatie en -begeleiding georganiseerd. 

Hier kunt u de presentaties terugvinden.