Relatie-prestatie
"Zonder relatie, geen prestatie"
- R. Rövekamp, conrector Havo
Steve Jobs
"The ones who are crazy enough
to think that they can change the world, are the ones who do." - Steve Jobs
Business School
Haal meer dan een Havo diploma
met Business School
Havo
Maak jouw wereld compleet
met het behalen van je Havo-diploma!

Bij een nieuw schooljaar horen (nieuwe) boeken!

Op vrijdag 31 augustus aanstaande mogen / moeten ze weer worden opgehaald!

Het schema voor die dag vindt je op de volgende pagina.

Een bedrijf beginnen en de winst? Die gaat naar een goed doel!

Hoe werken aan een eigen bedrijf? Met een ondernemingsplan, taken verdelen, regelen van inkoop en verkoop, reclame maken met flyers en via social media. Het hebben een eigen bedrijf vraagt meer van de leerlingen dan ze hadden verwacht. Een bedrijf hebben, geeft best veel ”kopzorgen”. Hoe draai je op volle toeren mee in de economie?

 

Elke afdeling heeft een klankbordgroep die bestaat uit ouders / leerlingen die worden uitgenodigd mee te praten, te denken en hun visie te delenwat betreft de ontwikkelingen op de betreffende afdeling. en aantal keer per jaar komt de klankbordgroep bijeen. Het verslag van de bijeenkomst (en) van 8 november kunt u lezen op de volgende pagina.

PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting Theoretische leerweg: afgekort het PTA.
In dit officiële document staan de vereiste gegevens die een leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) behoren te weten over het onderwijs en het examen.

Op de RSG zijn aparte leerdomeinen voor alle onderwijsafdelingen. De leerdomeinen zijn zo ingericht dat er verschillende studieactiviteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. De leerlingen kunnen de activiteit kiezen waaraan op dat moment de meeste behoefte bestaat. Leerlingen kunnen hun zo eigen leerstijl ontwikkelen en vormgeven.

Elke leerling op de RSG heeft een mentor en een ingeroosterd mentoruur per week.

Daarnaast worden met elke leerling afspraken voor individuele gesprekken gemaakt.

De mentor is het aanspreekpunt voor vragen en draagt zorg voor informatie aan de leerlingen.

Een decaan is een docent van de RSG die zich naast zijn lestaak bezighoudt met het verstrekken van adviezen met betrekking tot de (toekomstige) studiemogelijkheden van de leerlingen.

Gedurende de diverse leerjaren krijgt een leerling te maken met 1 (van de 3) decanen van de RSG.

In de loop van het schooljaar wordt door elke afdeling een aantal voorlichtingsavonden georganiseerd.

De informatie heeft in de meeste gevallen betrekking op de gang van zaken tijdens het schooljaar, profielkeuze, sectorkeuze, vakkenpakketkeuze, vervolgopleidingen e.d.

Als u op “Lees Meer” klikt komt u bij een overzicht van deze avonden.

Tijdens de toetsdagen geldt een speciaal toetsrooster.
Hierin lees je terug wanneer en waar alle toetsen worden afgenomen.

Op de RSG is de Persoonlijke Vorming een verplicht onderdeel van de schoolcarrière.

Alle leerlingen moeten een vorm van Persoonlijke Vorming doorlopen.Het is een vorm van leren door het doen van vrijwilligerswerk. Dit doe je voor de ander èn voor je eigen persoonlijke ontwikkeling

Tijdens speciale dagen worden activiteiten, excursies en/of workshops georganiseerd. Deze dagen worden elk jaar anders georganiseerd zodat daar geen vaste data voor kunnen worden gegeven. Van de leerlingen wordt wel verwacht dat zij aan deze activiteiten meedoen en aanwezig zijn

Op maandag 25 januari 2016 werd er voor ouders/verzorgers met leerlingen in havo-3, havo-4 en havo-5 een informatieavond loopbaanoriëntatie en -begeleiding georganiseerd. Ook ouders/verzorgers van leerlingen in vmbo-TL-4 die volgend schooljaar doorstromen naar havo-4 waren uitgenodigd.

Hier kunt u de presentaties terugvinden.