Anna
Anna,
Ik vond het heel spannend om als ‘enig’ meisje uit mijn klas naar de RSG te gaan... Ik zie mijn ‘oude’ klasgenoten nog steeds, maar ik had ook al heel snel weer leuke nieuwe vriendinnen ontmoet!
Francine
Francine, brugklasleerling
"Ik vind de RSG een toffe school. Het gaat heel anders dan op de basisschool, maar met hulp van mijn mentor was ik snel gewend"
sleutel
Education -
the key to your success!

Mentoraat

In het mentoraat wordt veel aandacht geschonken aan drie pijlers, te weten Leren leren, Leren leven en Leren kiezen. Binnen deze pijlers is een leerlijn ontwikkeld waarin de aandacht in de loop der jaren verschuift van Leren leren naar Leren kiezen.

In de brugklassen zal de aandacht vooral liggen op Leren leren en Leren leven. In de loop van de schoolperiode zal ook Leren kiezen een belangrijke rol in de mentorlessen innemen.

Hieronder wordt kort uitgelegd wat de verschillende pijlers inhouden.

 

Leren leren
Wij geloven dat leren leuker en makkelijker wordt wanneer je weet hoe je het beste leert en weet waarom je leert. Leren hoe je slim en gemotiveerd leert, is belangrijk om goed voorbereid te zijn op je eigen toekomst.
Leren leven
Leren leven staat in het teken van de sociaal emotionele ontwikkeling. Anders gezegd, de ontwikkeling van het samenleven met anderen (sociaal) en het om kunnen gaan met eigen en andermans gevoelens (emotioneel).    
Mensen ontwikkelen zich sterk op sociaal emotioneel gebied van hun 1e tot hun 20e levensjaar. Tijdens de schooltijd ontwikkelen kinderen zich dus tot een sociaal wezen, dat op een fijne manier met zichzelf en anderen om kan gaan.
Leren kiezen
Leren kiezen is van belang omdat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je leerproces. Kiezen is echter niet voor iedereen even gemakkelijk en de maatschappij waarin we leven maakt het er niet gemakkelijker op. Elke dag staan we voor grote en/of kleine keuzes. En het is belangrijk, met name voor jongeren, om te leren omgaan met alle keuzes. En die vaardigheden kun je leren, maar daar heb je training en begeleiding voor nodig.
Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel