Francine
Francine, brugklasleerling
"Ik vind de RSG een toffe school. Het gaat heel anders dan op de basisschool, maar met hulp van mijn mentor was ik snel gewend"
sleutel
Education -
the key to your success!

Leerdomein

De begeleiding van de leerling staat centraal. Zelfstandig en actief leren ontstaat niet vanzelf.
Voortbouwend op de kennis en vaardigheden, opgedaan tijdens de basisschoolperiode, zullen de leerlingen naar zelfstandigheid geleid worden. Dit met steun van mentoren en vakdocenten. Elke leerling heeft een mentor en minimaal een ingeroosterd mentoruur per week.
 
Daarnaast worden met elke leerling afspraken voor individuele gesprekken gemaakt.
Er zijn aparte leerdomeinen voor alle onderwijsafdelingen. Deze zijn zo ingericht dat er verschillende studieactiviteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. De leerlingen kunnen de activiteit kiezen waaraan op dat moment de meeste behoefte bestaat. Leerlingen kunnen hun eigen leerstrategie ontwikkelen en vormgeven.
Leerlingen kunnen afspraken maken met andere leerlingen en kunnen gebruik maken van moderne computers en internet.
Leerlingen krijgen keuzelessen. Dit zijn speciaal ingeroosterde uren waarin een leerling kan kiezen voor welk vak hij/zij ondersteuning wil.  
In de onderbouw loopt dit op van 1 uur naar 3 uur per week en in de bovenbouw krijgen leerlingen elke dag een keuzeles.

Ook kan de leerling ervoor kiezen zelfstandig verder te werken aan een vak naar keuze. De docenten zijn zo ingeroosterd dat elk vak een of meerdere keren per week gekozen kan worden. Op deze manier kan een leerling zelf bepalen wanneer hij/zij extra aandacht aan een moeilijk vak wil geven. Onze leerdomeinen geven voor deze aanpak meer dan genoeg ruimte.