Anna
Anna,
Ik vond het heel spannend om als ‘enig’ meisje uit mijn klas naar de RSG te gaan... Ik zie mijn ‘oude’ klasgenoten nog steeds, maar ik had ook al heel snel weer leuke nieuwe vriendinnen ontmoet!
Francine
Francine, brugklasleerling
"Ik vind de RSG een toffe school. Het gaat heel anders dan op de basisschool, maar met hulp van mijn mentor was ik snel gewend"
Jouw podium
Maak het gordijn open,
de RSG Enkhuizen is jouw podium!

Excursie en werkweek B1

EXCURSIE 

Ieder voorjaar  verzorgen alle stromen een excursie. De bestemming zal van jaar tot jaar verschillen.
 
WERKWEEK
De B1 heeft in de eerste maand van het schooljaar de kennismakingsdagen. De leerlingen gaan met de bus naar Borger. Ze verblijven op een locatie waar ze van dinsdag tot vrijdag verblijven.
Door middel van allerlei activiteiten leren ze elkaar en hun mentoren/docenten beter kennen.

 

Klik hier voor de brief voor B1A, B1B, B1C, B1D, B1E en B1F

Klik hier voor de brief van B1G, B1H, B1K, B1L en B1M

 

Young Life stroom

De leerlingen van de Young Life Stroom gaan met de trein naar Amsterdam. De begeleiders zijn: mevrouw van Breukelen en mevrouw Degeling.

We starten de dag in een escape room in Amsterdam West. Een Room Escape spel duurt maximaal 1 uur, maar de sport is natuurlijk om zo snel mogelijk uit de kamer te ontsnappen. Dit doen we door het oplossen van raadsels, clues en een goede samenwerking. In de middag bezoeken we de spannendste attractie van Amsterdam: The Amsterdam Dungeon. We nemen uiterlijk de trein van 15.36 uur en zullen dan om 16.37 uur weer in Enkhuizen zijn.
Schema Young Life stroom
Vertrek: 08.52 uur met de trein vanaf station Enkhuizen naar Amsterdam (een kwartier van tevoren aanwezig zijn!)

(Voor het stukje met de bus van Sloterdijk naar A’dam West graag een OV-pas meenemen, dit ritje kost ongeveer 3,-)
Aankomst Enkhuizen: om ongeveer 16.37 uur.

Science en ICT

Schiphol, de spil van de Nederlandse economie. Een plek waar wetenschap, techniek & ict samenkomen. Dag en nacht vertrekken grote vliegtuigen naar verre bestemmingen. Maar hoe werk zo’n vliegtuig nou? De leerlingen van Science & ICT brengen dinsdag 20 juni een bezoek aan Aviodrome in Lelystad. Begeleiders zijn: mijnheer Kuin, mijnheer van Marle, mevrouw Duson en nog enkele begeleiders vanuit school.

We vertrekken om 9.00 uur naar Lelystad. Om 10.00 uur start een rondleiding van anderhalf uur in Aviodrome. Vanaf 11.30 uur mag je nog even zelf de boel verkennen. Rond 12.30 uur vertrekken we met de bus richting Enkhuizen waar we nog een middagprogramma hebben.

Schema Science & ICT
Vertrek: 09.00 uur naar Lelystad

12.30 uur vertrek richting Enkhuizen, daarna met de fiets naar het Streekbos voor het middagprogramma.

 

Kunst en cultuur
De Kunst en Cultuurleerlingen gaan met de bus naar Amsterdam. We worden afgezet op het Museumplein en worden verdeeld in 3 groepen. We bezoeken het Stedelijk-, van Gogh- of het Rijksmuseum afhankelijk van de keus die je hebt gemaakt. De middag brengen we door in Artis! Mevrouw van der Veur, mevrouw Roovers, mevrouw Blaauw, mijnheer Kooij, Ester en nog 2 begeleiders vanuit school gaan mee als begeleiding. Neem een goed gevulde etui en een lunchpakketje mee!!!

Schema Kunst & Cultuur
Vertrek: 08.45 uur naar Amsterdam
aankomst Enkhuizen: rond 16.30 uur

 

Sport
Het programma van de Sportstroomleerlingen bestaat uit 3 onderdelen: klimmen in klimpark Streekbos, golfen bij de Vlietlanden en beachvolleybal op de beachvolleybalvelden bij Olympia. Kom deze dag in elk geval op de fiets! De tijden bij de rondes zijn de starttijden, dat betekent voor S13,14,15 en 16 dat je vlug naar het klimpark moet fietsen vanaf de beachvolleybalvelden  Zie het schema hieronder:

Schema sportstroom

S11+12 Aanwezig:8.15 > Klimpark Streekbos (vanaf het klimpark met de bus naar de Vlietlanden)

S13+14 Aanwezig 8.15 > Beachvolleybal velden

S15+16 Aanwezig 8.45 > Klimpark Streekbos

Ronde 1:          S11+12 Golf                                  9.00 – 10.30 uur (8.30 uur met de bus vanaf het klimpark naar de Vlietlanden)

                         S13+14 Beachvolleybal                8.30 – 10.00 uur

                         S15+16 Klimmen                          9.00 – 10.30 uur

Ronde 2:         S11+12 Klimmen                           11.00 – 12.30 uur

                        S13+14 Golf                                 11.00 – 12.30 uur (10.30 uur met de bus vanaf het klimpark naar de Vlietlanden)

                        S15+16 Beachvolleybal                11.00 – 12.30 uur

Ronde 3:          S11+12 Beachvolleybal                13.00 – 14.30 uur

                         S13+14 Klimmen                         13.30 – 15.00 uur

                         S15+16 Golf                                13.15 – 14.45 uur (12.45 uur met de bus vanaf het klimpark naar de Vlietlanden)

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

VOORWAARDEN  SCHOOLREIZEN

Schoolreizen worden beschouwd als schoolactiviteit en vinden plaats onder schooltijd. De regels die op school gelden, gelden ook tijdens de reis. Onderstaande extra reisregels zijn van toepassing op werkweken, excursies en meerdaagse reizen en opgesteld om de reis voor iedereen prettig en veilig te laten verlopen. Door deelnemen aan een schoolreis, accepteert elke leerling automatisch deze regels.

 • Leerlingen dienen hun ID/paspoort en (internationale) zorgpas bij zich te dragen. Een kopie wordt voorafgaand aan de reis bij de mentor ingeleverd; 
 • Het in bezit hebben en gebruik van alcoholische, drugs en/of energydranken is verboden; 
 • Het in bezit hebben van wapens is verboden; 
 • Leerlingen mogen niet roken. 
 • Er mag op geen enkele wijze schade aan de eigendommen van anderen, de accommodatie of de bus worden toegebracht; 
 • Aanwijzingen van de leiding en andere functionarissen (buschauffeur, hostelpersoneel, gastgezinnen etc.) dienen strikt opgevolgd te worden; 
 • De regels omtrent rust en nachtrust in de accommodatie waar overnacht wordt, worden nageleefd; 
 • Leerlingen vragen toestemming aan de leiding indien zij het terrein van de accommodatie waar overnacht wordt, willen verlaten. Waar er geen toestemming verleend wordt, moet de leerling het besluit accepteren.
 • Leerlingen gaan nooit alleen op pad, maar altijd in groepjes van minimaal 3 personen; 
 • Er mag geen muziekinstallatie meegenomen worden (behalve een MP3-speler met koptelefoon); 
 • De leiding heeft het recht de persoonlijke bezittingen en de kamers aan een inspectie te onderwerpen; 
 • Tijdens alle activiteiten tijdens tto-reizen dient Engels de voertaal te zijn;
 • Leerlingen helpen elkaar en melden problemen direct bij de leiding. 

Indien de leiding van mening is dat een leerling zich niet aan de afspraken heeft gehouden, of regels heeft overtreden, kan het besluit genomen worden de leerling, in overleg met de schoolleiding, op eigen kosten naar huis te sturen. De wijze van repatriëring wordt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) bepaald. Tevens behoudt de schoolleiding het recht om leerlingen de deelname aan volgende reizen te ontzeggen.

 

Extra opmerkingen

Leerlingen moeten zich realiseren dat de politie in het buitenland vaak strenger is dan in Nederland. Dat geldt op heel veel terreinen, b.v. ten aanzien van drank- en softdrugsgebruik, maar ook ten aanzien van winkeldiefstal. Willen leerlingen ook nog van de reisdag(en) genieten dan is een goede nachtrust van heel groot belang; bedenk wel dat sommige leerlingen i.v.m. hun gezondheid ’s nachts absoluut rust moeten hebben. Daarom gaan alle leerlingen op de door de leiding aangekondigde tijd naar zijn/haar kamer, blijven daar en gaan slapen.

 

Betaling werkweken

De werkweken worden ruim voor aanvang van de werkweek gefactureerd via WIS. De factuur voor de werkweek dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkweek te zijn voldaan. Als een leerling niet mee gaat op reis, dient dit zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt bij de mentor van uw kind. Indien de afmelding tijdig is en de reden gegrond, zal de factuur voor de werkweek gecrediteerd worden. Voor leerlingen die niet mee gaan op werkweek, wordt een alternatief programma op school georganiseerd. Voor een overzicht van de kosten van de verschillende werkweken verwijzen wij naar de schoolgids, die te vinden is op de website van de RSG.

 

Betaling reizen (tweetalig onderwijs)

De reizen voor het tweetalig onderwijs zitten in de ouderbijdrage inbegrepen. De ouderbijdrage is een persoonlijk budget van elk leerling en waar geld overblijft aan het eind van tto 3, wordt het saldo uitgekeerd of als een korting op de schoolkosten van de Cambridge bovenbouwprogramma gegeven. Waar een kind niet mee op reis gaat en dit niet in de eerste drie maanden van het schooljaar bekend is, wordt er geen restitutie van de reissom uitgekeerd. Melding hiervan dient zowel aan de mentor van uw kind als de coördinator tweetalig onderwijs gemaakt worden. Alle schoolreizen zijn geboekt in het jaar voorafgaand aan de schoolreis.

 

Verzekeringen

We verzoeken alle leerlingen voorafgaande aan de reis door te geven bij welke maatschappij zij tegen ziektekosten verzekerd zijn en wat het polisnummer is. Via de school zijn de leerlingen tijdens deze dagen verzekerd tegen medische kosten in verband met ongevallen en ziekte die niet elders verzekerd zijn. Het wordt dringend afgeraden waardevolle spullen mee te nemen; er is geen vergoeding bij verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. De school heeft voor de reis geen annuleringsverzekering afgesloten. Voor leerlingen die onverwacht niet meekunnen, vindt geen restitutie van de reissom plaats, de kosten voor de reis zijn al gemaakt. Ouders kunnen zelf een annuleringsverzekering afsluiten indien zij dat wensen. Deze voorwaarden gelden voor zowel binnenlandse als buitenlandse reizen.