Ath 1
"Het Atheneum is het
academisch voorportaal"
Art
Je omgeving van vandaag...
Art/architecture
...je omgeving van morgen!
Brain
"Education is not the learning
of facts, but the training of the mind to think." - Albert Einstein
Cambridge horizons
Broaden your horizons
with the University of Cambridge International courses
Show me more

Decanaat

Decanen:
Mw. R. van de Nes:    afdeling vmbo-tl
dhr. J. Koekkoek:       afdeling havo
dhr. M. Burger:           afdeling atheneum

 

Spreekuur leerlingen : donderdagochtend
Ouders: op afspraak  tel: 0228 - 350800

 

Een decaan is een docent die zich naast zijn lestaak bezighoudt met het verstrekken van adviezen met betrekking tot de studiemogelijkheden van de leerlingen.
In deze definitie zitten twee aspecten:

  • ten eerste: een schooldecaan is niet iemand van buiten de school, maar gewoon een docent van deze school die zich naast zijn lessen met decaanzaken bezighoudt,
  • ten tweede: een schooldecaan geeft adviezen over studiemogelijkheden, zowel op onze school als over de mogelijke studierichtingen die een leerling kiest na onze school.

 

Wanneer krijgt de leerling met een decaan te maken:

 

VMBO-TL2  -  In deze klas kiest de leerling twee vakken uit een groep van vier. De decaan verzorgt het begeleidingsprogramma. Bovendien wordt er een voorlopige sector bepaald.
Met name voor leerlingen die na vmbo-tl naar het havo willen, is dit van belang. Op de ouderavond voor de vmbo-tl2-klassen wordt dit uitgelegd.

VMBO-TL3  -  In deze klas kiest de leerling zijn/haar eindexamenpakket en een sector. Dat pakket wordt definitief. De decaan verzorgt het begeleidingsprogramma (o.a. beroepenmarkt).

VMBO-TL4  -  In deze klas meldt de leerling zich aan voor vervolgopleidingen, bijvoorbeeld: middel¬baar beroeps onderwijs (mbo) of havo. De decaan begeleidt. De leerlingen bezoeken in december een vervolgopleiding.

HAVO-3 EN ATHENEUM-3  -  In deze klas worden de leerlingen door hun mentor voorgelicht over de tweede fase aan de hand van een keuzebegeleidingmethode en omputerprogramma's.
Ze kiezen een van de vier profielen en maken een keuze uit profielkeuzevakken en keuze-examenvakken. In de maand februari wordt tijdens de profieltweedaagse extra aandacht besteed aan dit onderwerp.

HAVO-4 EN ATHENEUM-4  -  In deze klas maken leerlingen een start met een oriëntatie op latere opleidingsmogelijkheden.
In het kader daarvan organiseren de decanen jaarlijks diverse activiteiten waaronder een wetenschappelijk onderwijs- en een hbo-beroepenmarkt.

ATHENEUM-5  -  In deze klas oriënteren leerlingen zich verder op latere opleidingsmogelijkheden. Zij kunnen open dagen bezoeken, proefstuderen aan de universiteit en krijgen voorlichting door studenten.

HAVO-5 EN ATHENEUM-6  -  In deze klas meldt de leerling zich aan voor een vervolgopleiding. Havo-leerlingen gaan meestal naar het hbo, atheneumleerlingen kiezen meestal wetenschappelijk onderwijs.
Mentoren begeleiden leerlingen daarbij, maar voor specifieke vragen kunnen leerlingen terecht bij de decaan. Deze vragen kunnen gaan over opleidingen (of interessetesten daarvoor), maar ook over studiefinanciering.

 

Links:

Informatie ouderavonden Vmbo

Informatie ouderavonden Havo

Informatie ouderavonden Atheneum