RSG en corona

Scholen weer open

Vanaf maandag 10 januari hervatten we de lessen volgens het reguliere 60-minutenlesrooster. 

Lees hier het nieuwsbericht over de heropening van de scholen.

Mondkapjesplicht
Er geldt nog steeds een mondkapjesplicht. Dat betekent dat je voordat je de school binnenkomt een mondkapje opzet en dat je dat ophoudt (of weer opdoet) als je in de gangen loopt. Tijdens de lessen in de klaslokalen mag je je mondkapje afdoen. Leerlingen nemen hun eigen mondkapje mee naar school. 

Afstandsregel
Leerlingen en docenten en docenten onderling houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Leerlingen onderling hoeven zich niet aan de afstandsregel te houden. 

Basisregels
Verder gelden natuurlijk de basisregels:

 • Was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog.
 • Houd afstand.
 • Ventileren.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Update: 7 januari 2022

Positief getest?

Wanneer uw kind bij de GGD positief getest is op het coronavirus, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden op het volgende mailadres: corona@rsg-enkhuizen.nl.

In quarantaine?

In de volgende situaties blijf je thuis:

 • Bij klachten die passen bij corona.
 • Als je positief getest bent op corona bij de GGD.
 • Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD.
 • Als iemand in je huishouden positief is getest op corona.
 • Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter).
 • Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied.
 • Als je een melding hebt gekregen via de app CoronaMelder.

De duur van de quarantaine is verschillend. Wil je weten hoe lang jij in quarantaine moet? Bekijk dan deze pagina van het RIVM.

Wel of geen online les?

Het is goed om duidelijk te maken hoe wij als school met het lesgeven omgaan bij eventuele besmettingen. De volgende scenario’s kunnen daarbij mogelijk aan de orde zijn:

Een leerling gaat in thuisquarantaine

Het kan gebeuren dat een leerling in de klas uit voorzorg in thuisquarantaine gaat, bijvoorbeeld als iemand in zijn of haar omgeving een positieve testuitslag heeft ontvangen. In het geval van een individuele leerling die kortstondig thuis zit bieden wij in principe geen online alternatief aan. De docent richt zich op de leerlingen die fysiek in de les zitten.

Meerdere leerlingen in de klas gaan uit voorzorg in quarantaine

In het geval dat de groep leerlingen die in thuisquarantaine is groter wordt, dan biedt de docent waar mogelijk de gelegenheid om de lesinstructie online te volgen. De docent richt zich in principe op de leerlingen in het lokaal. Waar mogelijk biedt de docent wel de lesinstructie via Teams. Leerlingen kunnen in ieder geval het te maken werk vinden in de studiewijzer/Magisteragenda.

De school verzoekt de klas als geheel in thuisquarantaine te gaan

Wanneer er binnen één klas meerdere leerlingen kort op elkaar een positieve coronatest hebben ontvangen, overleggen wij met de GGD over hoe te handelen. Mocht worden besloten om over te gaan tot het uit voorzorg naar huis sturen van de hele klas, dan wordt de les waar mogelijk online of hybride aangeboden.

In alle scenario’s geldt dat wij van leerlingen vragen begrip te hebben voor de docent die zijn aandacht verdeelt over zowel de leerlingen thuis als de leerlingen in het klaslokaal. Mocht het de docent niet lukken de les (hybride) aan te bieden, dan kunnen de leerlingen thuis hun werk/opdrachten in de studiewijzer/Magisteragenda vinden.

Gerelateerde paginas: