Corona & communicatie

Op het moment dat er een melding bij ons binnenkomt dat een leerling positief getest is op het Corinavirus, neemt een medewerker van de RSG contact op met de ouders/verzorgers. Daarnaast wordt schriftelijk aan hen gevraagd of wij de naam van de leerling mogen delen met medewerkers van de school die mogelijk contact hebben gehad met de leerling. 

Hierna gaat er een e-mail uit naar alle ouders/verzorgers en leerlingen van de klas (in geval van clusterklassen naar de gehele leerlaag), waarin wij hen informeren over een positieve testuitslag zonder de naam van de leerling te noemen.

Wij doen in deze e-mail de oproep aan leerlingen met klachten om thuis te blijven en zich te laten testen. Of leerlingen zich vervolgens wel/niet laten testen is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers. Als school hebben wij stelling genomen dat het afnemen van zelftesten geen aangelegenheid van de school is*. Ook vragen wij niet naar wie er wel/niet gevaccineerd is. Het is aan de ouders/verzorgers om, aan de hand van de op dat moment geldende regels vanuit het RIVM, een inschatting te maken of hun zoon/dochter in thuisquarantaine moet gaan. Mocht blijken dat er binnen één klas of afdeling in een zeer korte tijd meerdere positieve testen aan de orde zijn, dan kan het voorkomen dat wij er preventief voor kiezen een hele klas of afdeling thuis te plaatsen. Wij doen dit over het algemeen in overleg met de GGD. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: https://rsg-enkhuizen.nl/corona

* Wij faciliteren de verspreiding van zelftesten door deze beschikbaar te stellen in het domein. Leerlingen die daar zelf om vragen krijgen (anoniem) enkele testen mee, maar wij bieden deze niet actief aan leerlingen aan.